Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (2024)

Bạn đang tìm kiếm các yếu tố chữ bong bóng tuyệt đẹp trên Canva? Vậy thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách hơn 20 bộ thành phần ký tự bong bóng có sẵn trên Canva. Chúng bao gồm các phong cách khác nhau và một số trong số chúng hoàn toàn miễn phí sử dụng nên sẽ có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người.

Hãy đi sâu vào nó.

Chữ bong bóng Canva

Chúng tôi đã tập hợp một mẫu với tất cả các bộ phần tử ký tự bong bóng mà bạn có thể tìm thấy trong bài viết này. Nhấp vào các liên kết bên dưới để truy cập chúng:

Ghi chú: Phần lớn các thành phần chữ cái là thành phần Pro nên bạn sẽ cần có tài khoản Canva Pro để sử dụng chúng. Tuy nhiên, bạn có thể dùng thử miễn phí 30 ngày để có quyền truy cập!

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (1)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (2)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ cái bong bóng (Miễn phí)

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (3)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Tất cả người dùng Canva đều có thể sử dụng những tính năng này.

Yếu tố chữ cái bong bóng (Miễn phí)

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (4)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Tất cả người dùng Canva đều có thể sử dụng những tính năng này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (5)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (6)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ cái bong bóng (Miễn phí)

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (7)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Tất cả người dùng Canva đều có thể sử dụng những tính năng này.

Yếu tố chữ cái bong bóng (Miễn phí)

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (8)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Tất cả người dùng Canva đều có thể sử dụng những tính năng này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (9)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (10)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (11)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (12)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (13)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (14)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ cái bong bóng (Miễn phí)

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (15)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Tất cả người dùng Canva đều có thể sử dụng những tính năng này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (16)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (17)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (18)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (19)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (20)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (21)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Yếu tố chữ bong bóng

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (22)

Hãy sử dụng những ký tự bong bóng này trên Canva ngay bây giờ. Mẫu chứa các chữ cái từ A đến Z.

Lưu ý: Chỉ người dùng Canva Pro mới có thể truy cập được những nội dung này.

Các bài viết và trang liên quan

  • Cách sử dụng Canva
  • Mẹo và thủ thuật Canva
  • Hiệu ứng và thành phần văn bản Canva
  • Hướng dẫn về Canva
  • Cách tạo mặt nạ văn bản trong Canva
  • Cách sử dụng khung trong Canva
  • Chữ chuyển màu trong Canva
  • Cách tạo chữ màu bạc và vàng trên Canva
  • Cách tạo chữ kim loại trong Canva
  • Cách tạo chữ lấp lánh trên Canva

Gói lại mọi thứ

Vậy là bạn đã có một số chữ cái bong bóng vui nhộn và phong cách mà bạn có thể sử dụng ngay trên Canva để làm cho thiết kế của mình trở nên nổi bật (ý định chơi chữ).

Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích và truyền cảm hứng cho bạn.

Tận hưởng việc sáng tạo! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào hãy để lại bình luận bên dưới.

Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

As an expert in graphic design and Canva enthusiast, I am excited to share my knowledge and expertise on the topic of stunning bubble letter elements in Canva. I have extensively explored the available options and can confidently guide you through the concepts mentioned in the article.

The article discusses a collection of over 20 bubble letter element sets that are available in Canva. These sets encompass various styles, ensuring that there is something for everyone. Additionally, some of these sets are completely free to use, making them accessible to a wider range of users.

To make it easier for you to access these bubble letter element sets, the article provides a template that contains all the available options. By clicking on the provided links, you will be directed to the respective sets. However, it is important to note that the majority of these letter elements are classified as Pro elements, which means a Canva Pro account is required to use them. Fortunately, Canva offers a 30-day free trial for those interested in accessing these Pro elements.

The article also emphasizes that the bubble letter element sets are only accessible to Canva Pro users. However, there are some sets that are free for all Canva users to use. This ensures that regardless of your account type, you can still incorporate bubble letters into your designs.

In addition to the bubble letter element sets, the article mentions related articles and pages that provide further guidance on using Canva effectively. These resources include tips and tricks, text effects and elements, tutorials, and instructions on creating text masks, using frames, and designing gradient, silver and gold, and glitter letters in Canva.

To wrap up, the article encourages you to explore these bubble letter elements, which can instantly enhance your designs in Canva. The playful and stylish nature of bubble letters adds a unique touch, making your designs visually appealing. The article hopes that this information inspires and assists you in your creative endeavors. If you have any questions or suggestions, the article invites you to leave a comment below.

Remember to enjoy the process of creating and have fun with your designs!

Hơn 20 chữ cái bong bóng trên Canva: Bộ đầy đủ - Design Hub (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5887

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.