51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (2024)

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (1)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (2)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (3)

Đúng với tiên đề “ít hơn là nhiều hơn”, mộtlogo chữ cáilà một cách đánh giá thấp vượt thời gian về chủ nhân của cô ấy. Logo được hình thành từ các chữ cái đơn, từ viết tắt và tên viết tắt rất phổ biến trong ngành pháp lý, tư vấn, truyền thông và xuất bản cũng như thời trang và may mặc, nơi thương hiệu cá nhân có trọng lượng.

Không có gì ngạc nhiên khi nhận thấy rằng một hình dạng đáng nhớ như chữ K có thể thu hút sự chú ý của khách hàng.

Logo chữ K, còn được gọi là logo phông chữ hoặcbiểu tượng văn bản, nổi bật trong các công ty công nghệ và phần mềm. Ngôn ngữ lập trình Kotlin và phần mềm Kafka đều được biết đến với logo "K" độc lập tương ứng. Công ty nhiếp ảnh Kodak cũng nổi tiếng với logo K màu đỏ và cam sống động. Và chúng ta đừng quên chữ K đậm nét của tập đoàn Kawasaki.

Với ba 'cánh tay' để sử dụng, các nhà thiết kế logo có thể sử dụng những hình dạng đó theo nhiều hướng - từ sự tối giản nhẹ nhàng đến phông chữ K đậm mang lại vẻ hấp dẫn cho logo. Dưới đây là 51 thiết kế chữ K chứng minh cách biến chữ cái đơn giản này trong bảng chữ cái thành một biểu tượng tuyệt đẹp cho doanh nghiệp của bạn một cách sáng tạo.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (4)

Cần một logo chữ-k? Tại sao bạn không làm một logoyêu? Chỉ cần nhập tên doanh nghiệp của bạn và tùy chỉnh bất kỳ biểu tượng nào trong số hàng nghìn biểu tượng được tạo cho bạn.
Của nóMIỄN PHÍ THỬ!

01 Thiết kế táo bạo cho Logo chữ K

Trong các ví dụ về logo này, bạn sẽ thấy các nét đậm và đậm, các logo có khoảng cách âm và các tổ hợp chữ cái bất thường. Các nhà thiết kế lấp đầy không gian bằng các màu đơn lẻ, độ chuyển màu và các mẫu được kiểm tra để tạo ra chuyển động.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (5)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (6)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (7)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (8)


02Logo chuyển màu

Sống động và hiện đại, logo chuyển màu pha trộn là mộtxu hướng thiết kế đồ họađó là ở đây để ở lại.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (13)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (14)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (15)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (16)
03 mẫu thiết kế không gian âm cho logo chữ K

Logo không gian âmthường được sử dụng để ẩn các hình dạng hoặc chữ cái bí mật bên trong logo có liên quan đến doanh nghiệp. Trong các ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy bút, cá, bánh răng và chim. Không gian âm dường như che giấu những đồ vật liên quan đến thương hiệu/doanh nghiệp (như cá, bánh răng, chim), tạo nên sự độc đáo và ấn tượng.logo bắt mắtthiết kế.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (24)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (25)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (26)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (27)


04 Logo chữ K có đường nét và đường nét

Các logo tối giản nhất là các thiết kế tuyến tính. Một số sử dụng một màu duy nhất trong thiết kế hoặc độ chuyển màu để tạo ra sự pha trộn của các màu bổ sung dễ nhìn.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (30)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (31)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (32)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (33)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (34)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (35)


05 Logo văn bản đầy màu sắc

Thu hút sự chú ý, bộ logo táo bạo tiếp theo này kết hợp các bảng màu cực chất như đèn neon để tạo ra một bức tranh đẹp.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (38)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (39)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (40)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (41)06 Logo phong cách và tinh tế

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (47)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (48)
07Ý tưởng Logo tối giản

Chủ nghĩa tối giản thách thức một nhà thiết kế đồ họa làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, loại bỏ các yếu tố không liên quan và tạo ra một thiết kế logo đẹp mắt. Đương nhiên, phối màu đen trắng hoặc đơn sắc chiếm ưu thế trong danh mục này.

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (52)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (53)
51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (54)51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (55)

Chúng tôi hy vọng bây giờ bạn cảm thấy được truyền cảm hứng từ tính linh hoạt của các logo dạng chữ cái. Nếu bạn đang tìm kiếm một logo mới, chúng tôi khuyên bạn nên có hai cách để có được một logo độc đáo ấn tượng mà không tiêu tốn ngân sách tiếp thị của bạn.

1.Sử dụng công cụ tạo logo miễn phí như BrandCrowd.

Thương hiệuCrowd'snhà sản xuất logo chữ Klà một công cụ miễn phí và dễ sử dụng có thể giúp bạn tạo biểu tượng của mình chỉ sau vài cú nhấp chuột. Người tạo logo sẽ tạo ra hàng trăm ý tưởng logo phù hợp với bất kỳ ngành hoặc tên doanh nghiệp nào. Sau đó chỉnh sửa màu sắc và phông chữ để tạo ra logo hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.

2.Crowdsource logo chữ cái của bạn trên DesignCrowd.

Bạn muốn thuê ngoài các chuyên gia thiết kế? Nguồn cộng đồnglogo chữ K tùy chỉnhtrên DesignCrowd và sau đó ngồi xem các nhà thiết kế logo tài năng từ khắp nơi trên thế giới gửi những logo độc đáo đến cuộc thi của bạn. Chọn mục yêu thích của bạn, trả tiền cho nhà thiết kế và tải xuống các tệp. Thật dễ dàng và thú vị!

Không bao giờ là quá muộn để tập trung vào thương hiệu của bạn và có được một logo tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn!

  • nhãn
  • Logo chữ K
  • Logo chữ cái
  • Logo
  • thiết kế logo

Được viết bởi Marvi Ocampo vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Marvi là một blogger du lịch và nhà văn tự do, người đã đưa tình yêu thiết kế vào tác phẩm của mình. Kết nối với cô ấy thông qua blog du lịch của cô ấy tạiOsmiva.com

51 ý tưởng logo chữ K tuyệt đẹp (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6411

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.